Organisatie

Wachtkamer - MC Bekkerweg - Heerlen

Spreekuren

Medisch Centrum Bekkerweg is iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur geopend. Tussen 12.00 en 14.00 uur is de praktijk gesloten en alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Spoedeisende hulp tijdens praktijkuren

Voor spoedeisende klachten kunt u altijd terecht. De doktersassistente zal aan de telefoon een inschatting van de klachten maken en daarna samen met de huisarts bepalen welke hulp nodig is: waar, wanneer en door wie. Tijdens de praktijkuren is de spoedlijn uitsluitend voor spoedgevallen beschikbaar. Houdt u deze lijn niet langer bezet dan strikt noodzakelijk is. Binnenkomende niet-spoedeisende gesprekken worden op deze lijn niet geaccepteerd en de verbinding zal worden verbroken. Indien de spoedlijn door onvoorziene omstandigheden bezet is, belt u dan 112.
.
Tijdens vakanties, bij studieverlof en tijdens de middag van 13 tot 17 uur is er een waarneemregeling met de collega´s van de huisartsengroep Heerlen Centrum. Dit samenwerkingsverband bestaat naast de dokters van onze praktijk uit de dokters werkzaam in de praktijken van dokter de Wit, dokter Weyts, dokter Reumkens en praktijk Heerlerbaan (dokters Winkens en Pasman). Indien u in de namiddag wegens een spoedgeval belt, hoort u aan de telefoon door welke van deze praktijken u wordt geholpen.

Spoedeisende hulp buiten onze openingstijden

Voor spoedgevallen tussen 17 ´s avonds en 8 uur ´s ochtends, in de weekenden en tijdens feestdagen belt u met de huisartsenpost in het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen. In dit samenwerkingsverband leveren alle huisartsen uit de regio Parkstad de zorg voor spoedgevallen buiten kantooruren.
.
Onnodig gebruik van deze doktersdienst brengt ernstig zieke patiënten in gevaar! Neemt u vooraf altijd telefonisch contact op en houdt u uw verzekeringsgegevens bij de hand. Geeft u kort en duidelijk antwoord op de vragen die de telefonist u stelt om een indruk van uw medische problematiek te krijgen.
.

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Henri Dunantstraat 5
6419 PC  Heerlen
045 – 577 88 44

Website Huisartsenpost

Spreekuur

Wanneer u belt om een afspraak te maken, zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen. Met de verkregen informatie kan zij een inschatting van de aard van uw klachten maken en uw hulpvraag noteren. Zij is hiertoe opgeleid en kan u in sommige gevallen ook zelf advies geven. Net als de huisarts en alle overige medewerkers is ook de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
.
Voor een spreekuurbezoek is maximaal 10 minuten beschikbaar. Binnen dit tijdsbestek kan de huisarts één of hooguit twee klachten behandelen. Bereid u het gesprek dus goed voor, zodat de beschikbare tijd optimaal wordt benut. Zo kan een voor iedereen onwenselijke uitloop van het spreekuur worden voorkomen. Indien u méér tijd nodig hebt, vraagt u dan aan de assistente of hiermee in de agenda rekening kan worden gehouden. Zegt u bij verhindering uw afspraak ruimschoots van tevoren af, zodat de vrijgekomen tijd effectief kan worden gebruikt om zorg aan andere patiënten te verlenen.

Huisbezoek

Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, verdient het zoveel mogelijk de voorkeur om voor onderzoek naar de praktijk te komen. Indien u hiertoe om medische redenen niet in staat bent, kan een huisbezoek worden afgelegd. Een aanvraag hiervoor kunt u vóór 11 uur bij de assistente doen, die uw verzoek aan de huisarts zal voorleggen.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8 en 12 uur en van 14 tot 17 uur. Tussen 12 en 14 uur is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen (keuze 1). Het praktijknummer wordt veel gebruikt en kan dus weleens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. U kunt bij haar niet alleen telefonisch terecht voor het maken van een afspraak op één van onze spreekuren, maar ook voor medisch advies, het bestellen van (herhaal)medicatie, het opvragen van uitslagen van verrichte onderzoeken en met vragen over het invullen van bepaalde (aanvraag)formulieren. In bepaalde gevallen kan zij specifieke vragen eerst ter beoordeling aan de huisarts voorleggen. Indien u denkt dat een verwijzing naar een medisch specialist noodzakelijk is, dient u eerst voor een gesprek en nader onderzoek op het spreekuur te komen.
.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer: (045) 5 71 45 67

Gesloten

De praktijk is gesloten op Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Paasmaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), Hemelvaart, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag.
.
Bij spoedgevallen tijdens de avond en nacht, in het weekend of op bovenstaande feestdagen dient u contact op te nemen met de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg te Heerlen: (045) 5 77 88 44.

Herhaalrecepten

Via de herhaalreceptlijn kunt u uw medicijnen ook buiten de openingstijden bestellen. Uw bericht wordt de eerstvolgende werkdag verwerkt en kan een dag daarna in uw apotheek worden opgehaald. Bij onduidelijkheden of wijzigingen in uw medicatie proberen wij contact met u op te nemen.
.
Voor uw bestelling hebben wij de volgende gegevens nodig:

   • uw naam en geboortedatum
   • de naam van het medicijn
   • de dosering en het gebruik ervan (zie het etiket op het doosje)
   • eventueel of de medicatie dient te worden bezorgd

Huisregels

   • Welkom! Na binnenkomst meldt u zich direct bij de assistente. Indien u een afspraak hebt, kunt u direct in de wachtruimte plaats nemen.
   • U dient de aanwijzingen van onze praktijkmedewerkers op te volgen. Agressief en grensoverschrijdend gedrag accepteren wij niet. Bij verbaal of fysiek geweld zullen wij direct de politie inschakelen en aangifte doen.
   • We hebben allemaal recht op privacy. Niet alleen u, maar ook de persoon vóór u!
   • Spoedgevallen gaan altijd voor. De volgorde van oproepen kan hierdoor verschillen.
   • Mobiele telefoons dienen op geluidloos te worden gezet.
   • Roken en consumptie van alcohol of drugs is verboden.
   • Een ieder wordt geacht zelf op zijn eigendommen te letten. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen.

No-Show/Niet verschenen op afspraak

Om de toenemende vraag naar zorg in onze huisartsenpraktijk te kunnen opvangen, hebben we een ‘no-show’ (niet verschenen) regeling. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat er spreekuurtijd verloren gaat doordat patiënten zonder afmelding wegblijven. Daardoor kunnen andere patiënten minder snel geholpen worden.
We begrijpen dat er soms omstandigheden zijn waardoor u uw afspraak niet kunt nakomen. Als u verhinderd bent, vragen we u vriendelijk om dit direct aan de assistente te laten weten. Voor afspraken bij de huisarts of de praktijkondersteuner geldt dat u minimaal 24 uur van tevoren moet afzeggen. Voor afspraken in de behandelkamer geldt dat u minimaal 4 uur van tevoren moet afzeggen. Zo kan iemand anders uw plek op het spreekuur innemen.

Wat houdt de No-Show regeling in?

Deze regeling houdt in dat als u zonder afmelding niet op uw afspraak komt, u eenmalig een schriftelijke of telefonische waarschuwing krijgt.
Als u een tweede keer een afspraak mist, krijgt u een rekening thuis gestuurd, die niet door uw zorgverzekering wordt vergoed.
.
Het No-Showtarief is:
€20,- voor een enkel consult en €40,- voor een dubbel consult*.
.
Dit geldt voor afspraken bij al onze medewerkers. Voor afspraken bij de praktijkondersteuners (POH- somatiek en POH-GGZ) rekenen we standaard een dubbel consult.
Als u een verstuurde rekening niet heeft betaald vόόr de volgende afspraak, moet u bij een volgend bezoek aan de praktijk het bedrag contant aan de balie betalen.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2005 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 150 praktijken verspreid over heel Nederland. U mag de beste kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl.

rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig hebt, kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt meestal uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,00.

Translate »
Call Now Button