Kwaliteit

Huisregels

   • Meldt u zich na binnenkomst direct bij de praktijkassistente. Indien u een afspraak hebt,  kunt u direct in de wachtruimte plaats nemen.
   • Schakelt u uw mobiele telefoon op geluidloos.
   • Roken is in ons gezondheidscentrum niet toegestaan.
   • In het gehele gebouw is consumptie van alcohol en onder invloed zijn van alcohol verboden. Dit geldt ook voor alle andere soft- en harddrugs.
   • Diefstal, wapenbezit en het dragen van gevaarlijke voorwerpen, elke vorm van vernieling en vandalisme, elke vorm van fysiek en verbaal geweld, elke vorm van intimidatie en stalking zal niet door ons worden getolereerd. Bij overtreding zullen wij direct de politie inschakelen en hiervan aangifte doen. Alle ontstane  kosten zullen op de overtreder worden verhaald.
   • De aanwijzingen van praktijkmedewerkers dienen te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van hun aanwijzingen of het overtreden van de huisregels kan ertoe leiden dat de toegang tot ons medisch centrum u in het vervolg wordt ontzegd.
   • Een ieder wordt geacht zelf op zijn eigendommen te letten. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en begeleiders.

No-Show/Niet verschenen op afspraak

Om de toenemende vraag naar zorg in onze huisartsenpraktijk te kunnen opvangen, hebben we een ‘no-show’ (niet verschenen) regeling. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat er spreekuurtijd verloren gaat doordat patiënten zonder afmelding wegblijven. Daardoor kunnen andere patiënten minder snel geholpen worden.
We begrijpen dat er soms omstandigheden zijn waardoor u uw afspraak niet kunt nakomen. Als u verhinderd bent, vragen we u vriendelijk om dit direct aan de assistente te laten weten. Voor afspraken bij de huisarts of de praktijkondersteuner geldt dat u minimaal 24 uur van tevoren moet afzeggen. Voor afspraken in de behandelkamer geldt dat u minimaal 4 uur van tevoren moet afzeggen. Zo kan iemand anders uw plek op het spreekuur innemen.

Wat houdt de No-Show regeling in?

Deze regeling houdt in dat als u zonder afmelding niet op uw afspraak komt, u eenmalig een schriftelijke of telefonische waarschuwing krijgt.
Als u een tweede keer een afspraak mist, krijgt u een rekening thuis gestuurd, die niet door uw zorgverzekering wordt vergoed.
.
Het No-Showtarief is:
€20,- voor een enkel consult en €40,- voor een dubbel consult*.
.
Dit geldt voor afspraken bij al onze medewerkers. Voor afspraken bij de praktijkondersteuners (POH- somatiek en POH-GGZ) rekenen we standaard een dubbel consult.
Als u een verstuurde rekening niet heeft betaald vόόr de volgende afspraak, moet u bij een volgend bezoek aan de praktijk het bedrag contant aan de balie betalen.

Bereikbaarheid

Adres: Bekkerweg 29-31, 6411 EG  Heerlen | Telefoon: 045–5714567 | Gedetailleerde informatie over telefoonverkeer vindt u onder Organisatie / Telefonische bereikbaarheid.
.
Onze praktijk bevindt zich op de eerste verdieping (receptie, assistentes en artsen) en is te bereiken via de trap of met de lift. Deze vindt u direct naast de hoofdingang aan de rechterzijde, tegenover de apotheek.
.
Indien u vanuit de hoofdingang op de begane grond rechtdoor naar achteren loopt, komt u bij het praktijkgedeelte waarin de praktijkondersteuners en de praktijkpsycholoog zijn gevestigd en waar ook bloed wordt geprikt. U hoeft zich daar niet te melden en kunt direct in de centrale hal plaats nemen.
.

Parkeergelegenheid:

Auto

Voor het  gebouw: betaald parkeren. Betaalmogelijkheden: parkeerautomaat en digitaal (smartphone app of sms). Met mobiel parkeren betaalt u alleen de werkelijke parkeertijd. Alle aanbieders van deze service staan in het Nationaal Parkeer Register vermeld.
.
Achter het gebouw: de beschikbare parkeerplaatsen staan alleen voor de duur van de behandeling ter beschikking. Onterecht geparkeerde voertuigen zullen op kosten van de chauffeur worden weggesleept. Een bijdrage in de parkeerkosten geschiedt op vrijwillige bijdrage basis en is van harte welkom.

Fiets:

De fietsenstalling bevindt zich op de parkeerplaats direct achter de toerit aan de linkerzijde.

Openbaar vervoer:

Vanuit Heerlen NS station
.
Arriva bus 26
(Kerkrade gracht), uitstappen bij bushalte Bernardinus college. 
Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.
Arriva bus 620 (Parkstad stadion), uitstappen bij bushalte Bernardinus college. Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.
Arriva bus 20 (Kerkrade Blijerheide), uitstappen bij bushalte Bernardinus college. Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.
Arriva bus 23 (Heerlen Zuyderland MC), uitstappen bij bushalte Burgemeester Gijzelslaan. Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.
.
Vanuit Kerkrade NS station
.
Arriva bus 20 (Schinveld), uitstappen bij bushalte Bernardinus college. 
Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.
Arriva bus 20 (Brunssum), uitstappen bij bushalte Bernardinus college. Van hieruit is het enkele minuten te voet tot aan de Bekkerweg.

Informatieverstrekking (aan derden)

Volgens de richtlijnen van de artsenfederatie KNMG verstrekken wij geen medische informatie aan derden, maar beantwoorden uitsluitend brieven van collega-artsen en alleen na schriftelijke toestemming van de patiënt zelf. Omdat deze werkzaamheden niet tot het standaard takenpakket van de huisarts behoren, mag deze voor de schriftelijke beantwoording van deze vragen een vastgesteld tarief (€39,51) berekenen.
.
Wat niets kost, is ook niets waard.
.
Voor andere medische verklaringen vragen wij u eveneens om een tegemoetkoming in de kosten die een medische praktijk met zich meebrengt. Dit bedrag (€19,75) dient u bij het ophalen van de medische verklaring aan de balie te betalen. Indien er geen dossieronderzoek noodzakelijk is en het slechts om een stempel en een handtekening van de arts gaat, kunnen de kosten lager uitvallen (€10,00).
.
Voor een rijbewijskeuring krijgt u een afspraak bij een andere dokter dan uw eigen huisarts. De reden hiervoor is dat wij hierdoor de objectiviteit beter kunnen waarborgen. Van tevoren dient u de voorzijde van het keuringsformulier in te vullen en te ondertekenen. Behalve dit formulier dient u ook een potje met verse urine naar de praktijk mee te nemen.

Huisarts Heerlen

Certificering

Van personeel tot patiënt: kwaliteit is nooit af

1. Wat is praktijkcertificering?

Het gaat hierbij om een kwaliteitskeurmerk, dat aantoont dat Medisch Centrum Bekkerweg aan landelijk vastgestelde normen voldoet, en dat we systematisch aan kwaliteitsverbetering werken. Onze huisartsenpraktijk wordt doorlopend getoetst op het gebied van de kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. Deze toetsing vindt plaats op grond van HaZo24, die is gebaseerd op de internationale norm NEN 15224 (Zorg en Welzijn).

2. Wie bepaalt die voorwaarden?

De certificerende instelling is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, de gezaghebbende organisatie die de toestemming verleent om te toetsen op basis van ISO (HaZo24).

3. Is de certificering verplicht?

De certificering geschiedt op vrijwillige basis. Hiervoor leggen we aan de certificerende instelling informatie voor, zoals beleidsplannen, het jaarverslag en de uitkomsten van ons patiënten onderzoek. Verder onderwerp van toetsing is de manier waarop de praktijk is georganiseerd en of deze doelmatig functioneert. Tevens dienen we er voor zorg te dragen dat al onze apparatuur geijkt en gekalibreerd is.

4. Wat heeft de patiënt er aan?

Het kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van HaZo24. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.

5. Stand van zaken

Op 23 november 2020 heeft onze praktijk de initiële certificering met goed gevolg afgerond.

Klachtenregeling / Privacy

Wij willen graag ons werk op professionele wijze uitvoeren en vinden dat u als patiënt vertrouwen in ons moet kunnen hebben. We hopen dan ook dat onze hulpverlening naar volle tevredenheid verloopt. Wanneer de gang van zaken anders is dan u van ons had verwacht, vragen wij daarvoor uw begrip. Ondanks alle moderne hulpmiddelen is en blijft het gewoon mensenwerk. Hebt u echter op- of aanmerkingen of vragen, wendt u zich dan tot één van de medewerkers van ons praktijkteam. Tips of voorstellen tot verbetering van onze service zijn van harte welkom.

Lees meer...

Klacht

Indien u niet tevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met ons bespreekt. Alleen wanneer wij van uw onvrede op de hoogte zijn, kunnen we proberen het voor u op te lossen. Bij voorkeur bespreekt u uw probleem persoonlijk met de betreffende medewerker.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, kunt u uw klacht met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris bespreken. Deze zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Indien bemiddeling door deze onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u door een landelijke geschilleninstantie worden bijgestaan.
.
Onze praktijk is bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) aangesloten. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit juristen (voorzitter en secretaris), uit leden die de patiënten vertegenwoordigen en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel en de uitspraak van deze geschilleninstantie is voor beide partijen bindend. Meer informatie kunt u vinden op skge.nl.

klacht huisarts bekkerweg heerlen
Translate »
Call Now Button