Zorgverlening

Huisarts van der Plas - Heerlen

De huisartsen

Behalve voor de gebruikelijke zorg op het spreekuur kunt u bij de huisarts ook terecht voor:

 • chirurgische ingrepen: o.a. verwijderen van moedervlekken, wratten, vet- en talgknobbels, bovenooglidcorrecties (ook indien u niet in de praktijk bent ingeschreven). Wij beschikken hiervoor zowel over klassiek chirurgisch instrumentaria als over electrochirurgische apparatuur.
 • injecties in gewrichten en bindweefsels
 • echografisch onderzoek van de buik, baarmoeder en eierstokken, van gewrichten, spieren en onderhuids bindweefsel
 • het inbrengen van spiralen in de baarmoeder en echografische controle daarna
 • het aanmeten van pessaria
 • oogonderzoek met behulp van spleetlamp
 • begeleiding bij het stoppen met roken
 • keuringen voor o.a. rijbewijs, levensverzekering, hypotheek (om de objectiviteit te waarborgen niet voor eigen patiënten)

Verpleegkundig Specialist

De inzet van onze praktijkondersteuners leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Aangezien hun activiteiten op een ander gebied dan die van het dagelijkse spreekuur liggen, wordt de werkdruk van de huisarts hierdoor niet minder. Om de huisarts ruimte te geven om zich op de toenemende en steeds complexere zorgvragen te richten, wordt hij door een verpleegkundig specialist ondersteund. Net als de huisarts kan de verpleegkundig specialist zelfstandig diagnosen stellen, veel voorkomende klachten behandelen en zo nodig verwijzen. Een afspraak op het spreekuur van de verpleegkundig specialist kunt u via de praktijkassistente en via de WebApp maken. De volgende aandoeningen kan zij zelfstandig afhandelen:

 

Bij volwassenen:

KNO

 • Hoest
 • Klachten keel, neus, oren en bijholten
 • Klachten mond, tong en kaak

Luchtwegen

 • Verkoudheid en hoest
 • Kortademigheid en piepende ademhaling
 • Pijn bij ademhalen
 • Heesheid
 • Abnormaal slijm

Huid

 • Jeuk, (allergische) uitslag, bulten
 • Ontstekingsverschijnselen en roodheid
 • Bijt-, snij-, scheur-, schaaf- en brandwonden en splinters
 • Wespen-, bijen-, teken- en andere insectenbeten

Bewegingsapparaat

 • Alle klachten van nek, rug, armen en benen

Urinewegen

 • Blaasontsteking
 • Urine-incontinentie (blaascatheter)

Geslachtsorganen

 • Anticonceptie
 • Geslachtsziekten (SOAs)
 • Jeuk, pijn en afscheiding geslachtsorganen

Bij kinderen:

 • Koorts
 • Verkoudheid, hoest, kortademigheid

Vanaf 3 maanden

 • Klachten gebied keel- neus- oren
 • Huidklachten (uitslag, jeuk)
 • Verdenking kinderziekten
 • Verwondingen
 • Trauma´s
GGZ Verdrietig van der Plas Huisarts

Praktijkpsycholoog 

(PraktijkOndersteuner Huisarts voor psychische aandoeningen, POH-GGZ)
.
Iedereen is wel eens somber of gespannen en zit dan een tijdje minder goed in zijn vel. Vaak komt men daar zelf of met hulp van anderen in zijn omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verbeteren of u dreigt in het leven vast te lopen, dan is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Onze praktijkpsycholoog biedt laagdrempelig hulp voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Zij verheldert het probleem, geeft voorlichting en kan u bij uw verdere stappen begeleiden en ondersteunen. Hiertoe heeft zij de beschikking over diverse diagnostische en therapeutische instrumenten. Indien blijkt dat u meer gespecialiseerde zorg nodig hebt, kan zij u naar de juiste zorgverlener verwijzen.

Praktijkverpleegkundigen  

(PraktijkOndersteuners Huisarts voor lichamelijke aandoeningen, POH-S)
.
Gezien de hoge zorgvraag blijft er tijdens het normale spreekuur soms te weinig tijd over voor uitgebreide uitleg en voorlichting. Bij mensen met suikerziekte, verhoogd risico op hart- en vaatziekten of longproblemen zoals astma en COPD staan niet altijd de klachten op de voorgrond. Het gaat bij deze chronische aandoeningen veel meer om instelling op de juiste medicijnen, geregelde controle van meetwaarden en het nastreven van een goede leefstijl. Begeleiding van deze patiënten door één van onze praktijkondersteuners met behulp van werkafspraken biedt zorg op maat en is een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg. Zij werken hiervoor samen met uw huisarts, maar ook met opticiens, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. 

Van der Plas - Huisarts Heerlen

Praktijkassistentes

Voor de volgende zaken kunt u rechtstreeks bij de praktijkasistentes terecht:

 • medicatie verlengen
 • uitslagen van gedane onderzoeken opvragen
 • advies over gezondheidklachten inwinnen
 • wondverzorging, tapen en zwachtelen
 • hechtingen verwijderen
 • bloed afnemen
 • urine onderzoeken
 • bloeddruk meten
 • injecties en vaccinaties
 • oren uitspuiten
 • behandeling van wratten met vloeibaar stikstof
 • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

Op verzoek van de huisarts voeren zij de volgende onderzoeken uit:

 • hartfilmpjes (ECG)
 • vaatonderzoek bij verdenking etalage-benen (enkel arm index)
 • longfunctie-onderzoek (spirometrie)
 • 24-uurs bloeddrukmeting (ABPM)
Translate »
Call Now Button